termoplasti
Splošno

Termoplasti in njihove prednosti

Termoplasti so ena od najbolje zastopanih skupin plastičnih mas, ki jih poznamo in uporabljamo danes. Že kmalu po naglem razvoju industrije polimerov na začetku 20. stoletja je postalo jasno, da imajo termoplasti s svojimi ugodnimi lastnostmi glede preoblikovanja potencial, ki ga ne gre spregledati. Skupino termoplastov definira njihova lastnost, da se pri povišani temperaturi zmehčajo do te mere, da se jih da zelo enostavno preoblikovati. Po ohladitvi pa se tehnična plastika, cena katere je odvisna od vrste materiala, in termoplasti strdijo v čvrsto formo, brez da bi se kemijsko spremenili.

Možni so različni načini oblikovanja polizdelkov ali plastičnih kosov iz segretih termoplastov: brizganje, ekstrudiranje, prešanje, valjanje, vlečenje in drugi. Zaradi enostavnosti proizvodnje, njihove obstojnosti in bogatih možnosti za recikliranje so termoplasti zelo primerni za široko paleto izdelkov za vsakdanjo rabo, od embalaže, do raznih odlitkov, figuric in polizdelkov, kamor spadata tehnična plastika in granule za nadaljnjo predelavo.

Tehnična plastika, cena katere je odvisna od povpraševanja, je skupno ime za kose različnih oblik, ki se uporabljajo za nadaljnjo predelavo plastičnih mas. Večinoma gre za splošne oblike, kot so plastične plošče različnih debelin, palice in valji, kvadri, folije in podobno. Te kose ponujajo specializirane trgovine za tehnični material, veliko se tudi prodajajo na debelo podjetjem, ki se ukvarjajo s proizvodnjo izdelkov iz plastičnih mas. Primarno je tehnična plastika namenjena mehanski odvzemni obdelavi (struženju, rezanju, rezkanju in vrtanju), kljub temu pa se jo da (v primeru termoplastov) tudi toplotno obdelati oziroma preoblikovati. Tipični primer je tako imenovano štancanje reliefnih površin iz plastičnih plošč.

Za brizganje in ekstrudiranje pa se kot vhodna surovina večinoma uporabljajo granule izbranega termoplasta, s čimer se zagotovi konstanten zajem materiala na začetku procesa. Tako tudi ne prihaja toliko do nepričakovanih zaustavitev proizvodnih linij. Termoplasti tudi znotraj tehnične plastike zasedajo enega najpomembnejših položajev in so nepogrešljivi del sodobne industrije potrošniških izdelkov. Tehnična plastika, cena in dobavljivost le-te pa določajo precejšnji delež proizvodnje plastike.

Back To Top