Inštrukcije matematika
Splošno

Pestra ponudba inštruktorjev

Učenci, ki imajo težave z usvajanjem učne snovi pri rednem pouku, se lahko s tem izzivom poskusijo spopasti sami s trdim samostojnim delom, lahko pa jim priskočijo na pomoč inštruktorji, ki nudijo učno pomoč zunaj šolskih zidov. Ker so zelo učinkoviti, je po njihovih storitvah veliko povpraševanja, posledično pa je tudi ponudba dokaj pestra. Razne inštrukcije lahko najdemo v vseh mestih po Sloveniji, pa tudi v manjših naseljih verjetno delujejo dobri inštruktorji – povsod, kjer imamo v bližini šolo, so verjetno na voljo tudi inštruktorji.

Najbolj priljubljeni predmeti

Po katerih storitvah je največ povpraševanja? Statistika inštrukcije razvršča po predmetih. Verjetno je deležna največ povpraševanja za inštrukcije matematika, ki slovi prav po tem, da je dokaj zahtevna in mnogim šolarjem povzroča težave. Matematika je sicer problematična tudi na višjih stopnjah šolanja, zato ima za inštrukcije matematika različne stopnje oziroma inštruktorji podajanje snovi prilagodijo šolarjem različnih stopenj.

Tako kot je priljubljena za inštrukcije matematika, izstopajo še nekateri drugi predmeti. Predvsem tisti strokovni, ki jih lahko na ta način učinkovito poučujemo s pomočjo kombinacije teorije in prakse. Veliko povpraševanja leti na inštrukcije fizike, sledijo pa strokovni predmeti, tudi tisti s študijskih programov: elektrotehnika, statika, poslovna matematika, statistika. Inštrukcije so pri teh predmetih zelo učinkovite, zato priljubljenost ni presenetljiva.

Oblike inštruiranja

Inštruktorji se v svoji ponudbi razlikujejo še po tem, da svoje storitve opravljajo na različne načine oziroma v različnih oblikah. Klasične inštrukcije ena na ena so še vedno najbolj priljubljene in tudi zelo učinkovite, izvaja pa se tudi delo v dvojicah in skupinah. Posebna oblika inštruiranja so online inštrukcije, ki potekajo kar preko spleta in s tem prinašajo številne prednosti tako za inštruktorja kot za učenca. Spet se ta oblika odlično obnese za nekatere predmete, predvsem izstopa recimo statistika, inštrukcije preko spleta pa so seveda na voljo še za celo kopico drugih predmetov.

Back To Top