izpit za motor
Splošno

Šola vožnje za motoriste

Motoristi so ena od najbolj izpostavljenih skupin udeležencev v prometu. Stik pnevmatike za motor s cesto je že zaradi geometrije precej manjši, hkrati pa ima motorno kolo le dve kolesi. Vse skupaj to močno doprinese h manjšemu oprijemu motorja s cestiščem, če ga primerjamo s štirikolesnimi konjički. Tudi masa motorista je v povprečju veliko manjša kot masa povprečnega avtomobila, kar pomeni, da motorista ob trku odnese bistveno dlje in utrpi hujše poškodbe, po drugi strani pa je zmožen bistveno višjih pospeškov, kar še poveča možnost nezgode pri objestni vožnji.

Priprava kandidata na izpit za motor mora biti zato znatno bolj temeljita, kot v primeru vozniškega izpita kategorije B. Bodoči motoristi imajo tako dodatna teoretična usposabljanja, ki so prilagojena vožnji z motorjem. Tudi praktična šola vožnje za izpit za motor po predpisih traja enako dolgo, v praksi pa praviloma kandidati za izpit za motor odvozijo več ur, kot za izpit za avtomobil.

Po opravljenem vozniškem izpitu kategorije A so vozniki motorjev dve leti kategorizirani kot mladi vozniki, tako kot to velja za voznike avtomobilov. Po preteku dveh let za mlade motoriste sledi šola vožnje v centrih varne vožnje. Tam se mladi motoristi po tem, ko naredijo izpit za motor, naučijo dodatnih spretnosti za obvladovanje motorja v nevarnih razmerah. Poleg tega, da šola vožnje poteka na posebnem poligonu, se kandidati izobražujejo tudi na teoretičnih predavanjih o varni vožnji, vozniški kulturi in osnovnem tehničnem vzdrževanju vozil. Zlasti je poudarek na zavedanju o pomembnosti ustreznih pnevmatik, o čemer mnogi laiki ne vedo dosti, kljub temu da so ustrezne pnevmatike praktično najpomembnejši del opreme vozila. Še posebej pa to velja za dvosledna vozila z motorji na čelu, kjer je stik pnevmatike s podlago precej majhen in je možnost zdrsa največja. Šele po opravljeni šoli varne vožnje za mlade voznike postanejo motoristi polnopravni vozniki v prometu.

Back To Top