team building
Prosti čas

Dobri odnosi – dobri rezultati

Kdor je v življenju zamenjal že veliko služb, je imel dobro priložnost opazovati raznolike dinamike odnosov med sodelavci v različnih podjetjih ali ustanovah. Vsak dober opazovalec bi opazil, kako podjetje, v katerem so odnosi med sodelavci urejeni, spoštljivi in prijateljski, dosega tudi veliko boljše rezultate, kot bi jih podjetje z enakimi predispozicijami, kjer bi med sodelavci vladale zamere, nespoštovanje in zavračanje komunikacije. Ker vsak dober šef razume pomembnost dobrih odnosov med svojimi podrejenimi, poskrbi tudi za to, da jim dovoljkrat organizira team building, na katerih se lahko tudi tisti, ki v službi nimajo priložnosti pogosto komunicirati, bolje spoznajo in po nekajurnem druženju neizogibno ugotovijo, da imajo več skupnih interesov, kot so mislili, kar povzroči, da bo tudi v času službenih obveznosti njihovo sodelovanje tesnejše in bo povzročilo več sadov.

Dober team building bo organiziran tako, da bodo tudi tisti sodelavci, ki delajo na povsem različnih delovnih mestih in imajo v službo malo priložnosti, da bi se zares spoznali, na zabaven a učinkovit način spodbujeni k temu, da skupaj opravijo kakšno nalogo, ki jih bo prisilila k sodelovanju. Naloge morajo biti sestavljene tako, da ne spodbujajo individualne tekmovalnosti ampak predvsem sodelovanje. Element tekmovalnosti se še vedno lahko uveljavi, vendar pred vsem kot tekmovanje med večimi ekipami – zato pa se dogodku tudi reče team building – grajenje ekip.

Spletanje dragocenih vezi

Vezi, ki se spletejo na tovrstnih team building dogodkih utegnejo prinesti mnoge ugodne posledice – večje zadovoljstvo v času službe, bolj produktivno sodelovanje med sodelavci, včasih pa tudi bolj dolgotrajne in dragocene vezi. Nemalokrat se zgodi, da takšen na videz nedolžen službeni dogodek pripelje do življenjskih prijateljstev ali celo do kakšne poroke. Največje veselje za katerega koli šefa je gotovo – poleg velikega letnega dobička, seveda – je seveda povabilo na poroko med dvema uslužbencema njegovega podjetja, ki sta med seboj prvič začutila nekaj posebnega prav na team buildingu, ki ga je organiziral on sam.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back To Top