Folija za silos
Splošno

Idealno okolje za spravilo krme

Dobra skrb za živino zahteva predvsem veliko dela s pripravo krme. Čeprav največ dela opravimo na terenu, smo v končni fazi postavljeni pred izziv, kam krmo shraniti in kako jo dobro pripraviti na uporabo. Zagotoviti moramo dobre pogoje, ki lahko ponudijo kar najboljši rezultat takšnega dela. Ni veliko prostora za napake, saj s tem tvegamo celotno letino – okolje za spravilo krme mora biti zelo dobro prilagojeno svojemu namenu.

Najbolj neposreden učinek na to imamo pri opremljanju silosa. Izstopa seveda folija za silos, ki neposredno odloča o kakovosti silaže. Poleg tega ima dobra folija za silos še druge odlike, s katerimi upravičuje izbiro. Z dobro folijo smo lahko povsem brezskrbni, saj je silaža povsem zaščitena pred različnimi vremenskimi dejavniki in drugimi vplivi okolja, posebej pa smo pozorni še na morebitne škodljivce, ki bi se radi dokopali do krme. S tem se izkaže, da ima folija za silos zelo pomembno vlogo in različne naloge, splača se izbrati kakovosten izdelek in silos tudi nasploh dobro pripraviti na delo.

To pa velja tudi za druge objekte, v katerih krmo hranimo, obdelujemo in uporabljamo. Tudi v hlevu morajo biti pogoji za delo kar najboljši. Za to lahko poskrbi hlevski ventilator, ki je zelo uporaben v okolju, ki mora biti prilagojeno zahtevam krme, živali ali ljudi. Hlevski ventilator omogoča prilagoditev razmer v okolju, tako da lahko zadostimo različnim zahtevam. Z dobrim sistemom smo povsem prilagodljivi, tako da lahko ustvarimo optimalne pogoje za različne situacije. Seveda pa lahko hlevski ventilator dobro uporabimo tudi v kakšnih drugih objektih, ni nujno, da gre prav za hlev. Krma pogosto zahteva kontrolirano okolje, pogojev pa ni povsem enostavno vzdrževati – ventilator v tem primeru naredi veliko razliko, poslužimo pa se tudi druge opreme, ki pri tem pomaga. Na ta način lahko močno izboljšamo končno kvaliteto krme.

Back To Top