Prisilna poravnava podjetja
Splošno

Prisilna poravnava podjetja dolžniku omogoča, da postane plačilno sposoben

Vsako podjetje, ki ga vidimo na trgu, se zagotovo trudi, da je iz dneva v dan boljše in posledično ustvarja tudi večji dobiček. S tem doseže tudi to, da se na trgu širi in je vedno boljše od svoje konkurence. Zavedati se moramo, da je konkurenca tista, ki je dobra stvar za vsako podjetje. Samo podjetje se tako trudi biti boljše od svojega konkurenta in posledično tudi bolj trdo dela za to, da bi na trgu uveljavil boljše ime.

Prisilna poravnava podjetja pa nas doleti takrat, ko enostavno stroški postanejo večji od naših dohodkov in zmanjka kapitala za poravnanje vseh obveznosti. Sama prisilna poravnava pa ima pozitiven namenu, saj dolžniku omogoča, da se s finančnim prestrukturiranjem dvigne in postane plačilno sposoben. To seveda pomeni, da lahko nadaljuje svoje poslovanje, kar je seveda velik uspeh.

Prisilna poravnava podjetja pa je odvisna tudi od tega, če upniki verjamejo v to, da se bo podjetje stabiliziralo in bo ponovno sposobno poplačati svoje terjatve. Obstaja namreč tveganje, da bi dolžnik kasneje zapravil še preostalo premoženje.

Ocena vrednosti podjetja je takšna, kolikor je kupec pripravljen odšteti za podjetje

Vsi se zavedamo dejstva, da je vsako podjetje na trgu z namenom, da bi bilo uspešno. Seveda je pot do uspeha na trgu polna trdega dela, saj se je potrebno nenehno izboljševati in svojim strankam nuditi tisto, kar potrebujejo oziroma, v kar jih prepričamo, da potrebujejo.

Ocena vrednosti podjetja se velikokrat pojavi, ko lastniki želijo svoje podjetje prodati. Samo določanje cene je seveda lahko zelo zahtevno, saj se moramo zavedati, da je podjetje vredno točno toliko, kolikor je zanj pripravljen plačati kupec.

Ocena vrednosti podjetja je torej vse prej kot lahka, je pa ključnega pomena za uspešno prodajo podjetja, da je podjetnik sposoben na ustrezen način argumentirati postavljeno izhodiščno ceno.

Back To Top