silos
Splošno

Silos mora biti lociran blizu krmilne mize 

Montažni silos kosil je navadna oblika koritastega silosa. Le ta je prilagojena sodobno tehnologijo siliranja. Silos je prilagojen sodobnim oblikam siliranja. Glavna lastnost silosa so mali stroški, varno, ter enostavno polnjenje, velika storilnost in odvzem. Stene so višine okoli 1,3 metra in 2 metrov, so nagnjene pod kotom 20 stopinj. Stene na uvozni steni silosa dosežejo končno višino 3 metre in 5 metrov dolžine. Ravno zaradi tega je vhod v silos položen. To nam zelo olajša dovoz krme. Krmo lahko temeljito potlačimo, predvsem do stene in ni bojazni, da bi se traktor poškodoval. Nizke stene in nasutje preprečuje nevarnost prevrnitve traktorja. Silos je na dnu širok okoli 5.2 metra, to nam omogoča sočasno tlačenje in shranjevanje krme. Omogočena je zelo visoka storilnost.

Silos mora biti lociran čim bližje krmilne mize, da imamo vse bolj dostopno. Odvzemna stran naj bo na odvetrni strani, če le imamo možnost ga postavimo vzporedno s potjo. 

Hlevski ventilator omogoča ugodne razmere za bivanje 

Hlevski ventilator nam je v ogromno pomoč, da imajo živali bolj ugodne razmere za bivanje. Največ se jih uporablja pri goveji živali in perutnini. 

Poletni dnevi so relativno zelo vlažni in ob veliki koncentraciji živali se klimatski pogoji v hlevu zelo hitro spremenijo v tropske pogoje. To se posebno velja za molzišča, čakališča in druga mesta v hlevu, kjer se živali bolj zadržujejo. 

Kadar so taki pogoji strokovnjaki svetujejo gibanje zraka, ki se ga lahko umetno zagotovi, ustrezno se izloči odvečno toploto, ter vlago stran od bližine živali. 

Hlevski ventilator pa ni primeren samo za hleve. Uporablja se ga tudi v industrijskih objektih in skladiščih 

Hlevski ventilator nam daje avtomatsko regulacijo hlajenja ali prezračevanja. Oblikuje jo nezahtevna uporaba. Nastavimo čas delovanja in čas mirovanja hlevskega ventilatorja. Prilagodimo se temperaturi v hlevu. Nato lahko nastavimo na funkcijo hlajenje. Nastavimo na temperaturo, ki jo želimo in funkcija se prekine, ko temperatura pade pod nastavljeno temperaturo.

 

Back To Top