Dimnik
Splošno

Dimnik – gradnja in montaža

Še preden se lotimo same montaže dimnika, je treba dimnik najprej tudi pravilno dimenzionirati. V praksi to pomeni, da je treba najprej izbrati primerno kurilno napravo ter se odločiti, katero gorivo se bo uporabljalo. Šele nato se dimnik dimenzionira. To je ključni predpogoj za varnost pa tudi za brezhibno delovanje oziroma za najbolj optimalen izkoristek kurilne naprave.

Dimenzioniranje dimnika

Dimenzioniranje dimnika praviloma izvede pooblaščena projektantska organizacija, ki je za takšno dejavnost registrirana. Montaža za dimnik se tudi izvaja po projektni dokumentaciji za objekte.

Opravila pred montažo dimnika

Preden se dimnik montira, so potrebna še posebna opravila. To so izvedba dimenzioniranja dimnika, izdelava statičnega izračuna dimnika, določanje višine obstoječega dimnika ter njegovega položaja a strehi glede na samo sleme, določitev lokacije dimnika, načina postavitve ter pritrjevanja, če je potrebno, določitev lokacije dimniških vratc ter priključka dimnika na primerno višino za kurilno napravo, ugotovitev drugih posebnosti, ki lahko vplivajo na sam položaj dimnika in ne nazadnje določitev potrebnih elementov dimnika za sestavo ter izdelavo načrta montaže.

Vratca za dimnik – biti morajo vsaj ena

Vsi dimniki morajo imeti vsaj ena vratca v spodnjem delu. Skozi vratca za dimnik je omogočeno čiščenje dimnika. Dimniki, ki so nekoliko višjih izvedb, praviloma potrebujejo še ena dodatna zgornja vratca.

Vratca za dimnik za čiščenje je torej potrebno vgraditi na dnu dimnika. Poleg tega je priporočljivo, ponekod tudi obvezno vgraditi tudi vratca na podstrešju. To velja, če je dimnik višji od šestih metrov. V praksi na žalost to ni vedno mogoče, še posebej pri pritličnih hišah, ki nimajo dostopa do podstrešja.

Glede načina ter smeri za vratca za dimnik se je najbolje posvetovati s strokovnjaki. Ti vam bodo zagotovo poudarili, da zaradi varnostnih razlogov vratc za dimnik nikakor ni priporočljivo vgrajevati v dnevne prostore, spalnice ali otroške sobe. Če je le možno, naj se vratca za dimnik raje vgradijo na podstrešju ali na hodniku oziroma v prostoru, kjer se ne zadržujemo ravno pogosto.

Back To Top