Paradontoza
Splošno

Kako lahko sami skrbimo za svoje zobe?

Zdravo zobovje je ključno za visoko kakovost življenja. Ne le za neposredne funkcionalnosti, ki jih imajo zobje, recimo pri prehranjevanju in govoru, temveč tudi posredno, z zagotavljanjem samozavesti in lepega videza. To pomeni, da je pametno za zobe dobro skrbeti, le tako lahko pričakujemo, da z njimi ne bo težav. Veliko lahko storimo že sami doma.

Ustna higiena proti pogostim težavam

Z dobro ustno higieno lahko preprečimo nastanek nekaterih pogostih težav, kot je recimo paradontoza. To je vnetje obzobnih tkiv, ki običajno izvira prav iz pomanjkljive ustne higiene. Paradontoza se sprva kaže z blagimi simptomi, predvsem z občutljivimi in rdečimi dlesnimi, ki hitro krvavijo. V tej fazi je še možno učinkovito ukrepati, lahko pa se bolezen razvije naprej in povzroči bistveno večje težave, ki jih ne moremo enostavno odpraviti. Paradontoza omogoča učinkovito preventivo v obliki dobre ustne higiene. Bolezen se ne bo razvila pri tistih, ki svoje zobe redno čistijo in nitkajo, sploh če se ob tem izogibajo sladki prehrani in drugim nezdravim pregreham.

Na ta način lahko zmanjšamo tveganje za nastanek mnogih pogostih obolenj, paradontoza je le en primer. K temu dodamo še redne preglede, s katerimi ujamemo morebitna obolenja v zgodnih fazah, ko jih lahko enostavno pozdravimo.

Vseh težav ne moremo odpraviti sami

Pomembno pa je, da pravočasno poiščemo zobozdravniške rešitve, če preventiva ne zadošča. V nekaterih primerih ne moremo pričakovati dobrega rezultata s preventivo, tako so recimo zobni aparati nepogrešljivi pri nepravilno izraslih zobeh. Zobni aparati opravijo delo, ki ga sami preprosto ne moremo, tudi če smo pri čiščenju zob in preventivi zelo vestni. Različne težave imajo različne vzroke, ki niso vedno povezani z ustno higieno – zobni aparati običajno pomagajo pri nepravilno izraslih zobeh, ki so posledica genetike ali kakšnih vplivov v zgodnjem otroštvu, podobno lahko velja za druge težave. 

Back To Top